Gårdsjödagen – söndag 29 september 2019, kl. 10-14

Söndag 29 september kl. 10.00 – 14.00

Poängpromenad (med priser) i vacker natur, vattenprovtagning – undersök småkryp i sjön, ”prova-på-fiske”, svampexpert på plats, skalbaggsförevisning, visning av kläckningsanläggning för fisk, samt information om miljöforskning. Gratis fika (kaffe och macka) och korvgrillning i skogen.

Arrangeras av: Gårdsjöstiftelsen, Hensbackastiftelsen, IVL, och Stenungsunds sportfiskeklubb

Gårdsjödagen – lördag 23 september 2017 kl. 10-14


Lördag 23 september kl. 10.00 – 14.00

Poängpromenad (med priser) i vacker natur, vattenprovtagning – undersök småkryp, ”prova-på-fiske”, visning av uppfödningsanläggning för öring, samt information om miljöforskning. Gratis fika (kaffe och macka) och korvgrillning i skogen.

Arrangeras av: Gårdsjöstiftelsen, Hensbackastiftelsen, IVL, och Stenungsunds sportfiskeklubb

Gårdsjökonferens om kväve, kvicksilver och kalkning 2016

Den 7 april 2016 anordnade Gårdsjöstiftelsen, Sportfiskarna, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och länsstyrelsen i Västra Götalands län en konferens om kväve, kvicksilver och kalkning. Konferensen genomfördes i Stenungesalen i kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Nio rykande aktuella och mycket intressanta föredragningar presenterades. Läs mer om konferensen och de enskilda föredragen under rubriken ”Konferenser”.

Gårdsjödagen – söndagen den 4:e oktober 2015

Den 4:e oktober 2015 genomförde stiftelsen för femte gången en Gårdsjödag vid Gårdsjöstugan. På programmet stod poängpromenad med priser, håvning av växter och djur i vatten, svampförevisning samt presentation av Stenungsunds sportfiskeklubb och Gårdsjöstiftelsen. Dessutom bjöd Sportfiskarna ”testa-på-fiske” och Stenungsunds sportfiskeklubb SSFK visade av ”kläckrännan” – en uppfödningsanläggning för öring och regnbåge. Och så bjöds det på kaffe, macka och korvgrillning. 56 personer dök upp, vilket kanske var lite mindre än väntat i det fina vädret.

Gårdsjödagen

Gårdsjödagen den 15 september 2013

Den 15 september kl. 10.00 – 14.00 genomförde stiftelsen för fjärde gången en Gårdsjödag. På programmet stod poängpromenad med priser, vattenprovtagning, presentation av Stensungsunds sportfiskeklubb, Naturskyddsföreningen, AirClim och Gårdsjöstiftelsen. Dessutom blev det ”testa-på-fiske” och visning av den fina ”kläckrännan” som är en uppfödningsanläggning för öring. Kaffe och macka bjöds det också på! Och så korvgrillning och lite kryptogamkunskap (lavar, mossor, svampar) förstås. Ett knappt hundratal personer dök upp – det var fler än väntat, så dessvärre tog fikat slut. Vi kommer att bättra oss!

Gårdsjödagen 2013