Gårdsjödagen

Gårdsjödagen är en återkommande aktivitet som stiftelsen anordnar. Det är ett slags ”Öppet Hus” då allmänheten ges tillfälle att träffa olika experter och lära mer om natur och miljöfrågor. Poängpromenad, korvgrillning, miniföredrag (om t.ex. pågående forskning, svampar, lavar, fåglar, insekter, fiske, m.m.) och fika är återkommande inslag på programmet.

Gårdsjödagar har genomförts 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 och 2023.