Gårdsjökonferenser

Gårdsjöstiftelsen anordnar med några års mellanrum öppna konferenser med luftföroreningar som utgångspunkt.

Den sjunde april 2016 anordnades en konferens om ”Kväve, kvicksilver och kalkning”. Läs mer om program och anmälan under rubriken aktuellt. Totalt samlade konferensen ca 70 personer. Föredragen och upplägget var mycket uppskattat av deltagarna. Bland annat nämndes att det var ”intressanta och aktuella föredragningar”, ”bra föredragshållare” samt att det är ”brist på den här typen av konferenser om miljöfrågor som alla har tillträde till”. Mats-Ola Larsson var som vanligt uppskattad moderator.

Ladda hem programmet Gårdsjökonferensen 2016 och de enskilda föredragen Anders Karlsson 2016, Anja Lomander 2016, Anna Engleryd 2016, Erik Degerman 2016, Filip Moldan 2016, Ingemar Abrahamsson 2016, Johanna Stadmark 2016, John Munthe 2016 och Peringe Grennfelt 2016.

Den 24/4 2012 genomfördes en konferens som handlade om ”Miljömål och luftföroreningar i ett förändrat klimat”. Ett sjuttiotal deltagare från hela Sverige lyssnade till ett tiotal föredrag. Presentationerna behandlade allt från naturskyddsföreningens syn på miljömålspolitiken till oroväckande läckage av metylkvicksilver i samband med skogsavverkningar. Om du vill kika lite närmare på de enskilda föredragen så kan du ladda hem dem via länkarna nedan. Konferensen, som var helt kostnadsfri för deltagarna, finansierades av IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Gårdsjöstiftelsen.

Ladda hem program för Gårdssjökonferens 2012 (0.3 MB) eller de enskilda föredragen. Per Olsson 1.4 MB, Peringe Grennfelt 2.4 MB, Hillevi Eriksson 0.4 MB, Hans Hultberg 3 MB, Filip Moldan 1.9 MB, Christer ågren 0.8 MB, Cecilia Akselsson 0.6 MB, Anders Karlsson 0.2 MB.