Publikationer

Klicka på länkarna för att ladda upp skrifterna!

I Gårdsjöskriften kan du läsa om 35 års forskning kring luftföroreningars effekter på ekosystemen runt Gårdsjön. Här får du också en kortfattad och lättillgänglig inblick i några av de viktigaste miljöproblemen som rör sjöar och skogsekosystem.

Gårdsjöskrift (5.0 MB)

Skriften beskriver ett forskningsförsök där grundvatten pumpades bort från ett litet dräneringsområde vid Gårdsjön, och där effekterna på grundvattenkemi och växtlighet följdes. Försöket startade 2000 och avslutades 2008. I skriften presenteras en sammanfattning av de viktigaste resultaten i text och bild.

Grundvatten (2.3 MB)