Gårdsjöstiftelsen

Gårdsjöstiftelsens logga
Gårdsjöstiftelsen är en ideell stiftelse som grundades 1991 av Hensbackastiftelsen, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Stenungsunds kommun. I styrelsen finns representanter från IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Hensbackastiftelsen, Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim), Stenungsunds kommun och Naturcentrum AB.

Gårdsjöstiftelsens syfte är att, med forskningen i Gårdsjön som utgångspunkt, informera om luftföroreningar, försurning och effekter på vatten, skog och mark. Målgrupper är beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet, politiker, miljöexperter, forskare, skolor och allmänhet, både nationellt och internationellt.