Gårdsjöstiftelsen

Gårdfsjöstiftelsen är en ideell stiftelse som grundades 1991 av Hensbackastiftelsen, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Stenungsunds kommun. I styrelsen finns representanter från IVL, Hensbackastiftelsen, Stenungsunds kommun och enskilda personer med engagemang i miljöfrågor.

Stiftelsens syfte är att, med forskningen i och kring Gårdsjön som utgångspunkt, informera om luftföroreningar och deras skadeverkningar på vatten, skog och mark. Målgrupper är beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet, politiker, miljöexperter, forskare, skolor, universitetsstudenter och allmänhet, både nationellt och internationellt.