Gårdsjökonferens om kväve, kvicksilver och kalkning 2016

Den 7 april 2016 anordnade Gårdsjöstiftelsen, Sportfiskarna, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och länsstyrelsen i Västra Götalands län en konferens om kväve, kvicksilver och kalkning. Konferensen genomfördes i Stenungesalen i kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Nio rykande aktuella och mycket intressanta föredragningar presenterades. Läs mer om konferensen och de enskilda föredragen under rubriken ”Konferenser”.