Gårdsjönaturen

Naturen kring Gårdsjön kännetecknas av olika typer av barrskogar. Särskilt vanliga är hällmarkstallskogar på tunt jordtäcke. Vid början av 1800-talet var stora delar av ”Svartedalsområdet” ett betat hedlandskap. Idag täcker skogen helt det en gång öppna landskapet. Dagens granskogar är i de flesta fall planterade eller självföryngrade från planterade träd. Ännu längre tillbaka i tiden, för mer än tusen år sedan, dominerade ekskogar.

I markerna kring Gårdsjön finns en handfull ovanliga arter t ex hedjohannesört, kvistskivlav, purpurmylia, fiskgjuse och tjäder. Antalet ”rariteter” är ganska litet, men å andra sidan finns det sällan många sådana i näringsfattiga och magra moränmarker i södra Sverige.

Räv, älg och rådjur är vanliga däggdjur inom området. Lodjur förekommer och varg besöker Gårdsjön regelbundet. Spår av björn observerades under 1999. Fågellivet kring Gårdsjön är individrikt men ganska artfattigt. Ett trettiotal arter häckar i markerna kring sjön. I hela Svartedalen häckar ytterligare ett tjugotal.