50 års forskning om luftföroreningar, klimat och framtid – naturstig och skrift

Sedan slutet av 1980-talet har försurande luftföroreningar minskat i Europa och återhämtning pågår i mark, vattendrag och sjöar i stora delar av Skandinavien. Den här nyutgivna skriften guidar dig runt i Gårdsjöns natur, berättar mer om några av de miljöproblem som rör sjöar, mark och skogsekosystem samt presenterar resultat från 50 års forskning om luftföroreningars effekter på mark, vatten och vegetation runt Gårdsjön. Arbetet har finansierats med hjälp av medel från lokala naturvårdssatsningen – LONA. Under våren 2024 tog stiftelsen också fram en engelskspråkig version av skriften.

Skrifterna, både den svenska och den engelska versionen, är gratis och vänder sig till alla som vill fördjupa sig i de aktuella frågorna och den går att hämta hos någon av stiftelsens styrelsemedlemmar eller på Naturcentrums kontor på Västanvindsgatan 8 i Stenungsund. En digital version av den svenska versionen finns att hämta på denna länk https://gardsjon.org/wp-content/uploads/2023/12/Gardsjoskrift-2023-1.pdf

Stiftelsen har också röjt och restaurerat den populära naturstigen runt sjön. Nya uppdaterade skyltar och vägvisare har satts upp, nya spänger har lagts ut och några av rastplatserna har fräschats upp med sittplatser och en ny grillplats har monterats vid vindskyddet vid stigens början. Även detta projekt har finansierats med hjälp av LONA-medel.