Mätning av koldioxid hösten 2014

Forskare från Tjeckiska Geologiska Institutet och IVL Svenska Miljöinstitutet kommer under hösten 2014 att genomföra en mätning av koldioxidavgång från marken. Frågeställningen är om det avgår mer koldioxid från en skogsyta som gödslas med kväve än från en vanlig skog.